มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ผู้ชนะรางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis ในงาน SITE 2021 จากผลงานนวัตกรรมตอบโจทย์โควิด-19
News Date15 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ชนะรางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากผลงานนวัตกรรม “เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการมอบรางวัล ในงาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE 2021) ภายใต้แนวคิด “Deep Tech Rising The Next Frontier of Innovation” คือนำเสนอโอกาสการยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก ใน 5 สาขา ได้แก่ เกษตร อาหาร การแพทย์ อวกาศ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับบุคคล ซึ่งผลงานของ ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล ตอบโจทย์แนวคิดหลักยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึกทางการแพทย์ และนวัตกรรมตอบโจทย์ในสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประสิทธิภาพของ “เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก” เป็นสถานีออกซิเจนเพื่อใช้ในการป้อนออกซิเจนเข้าสู่เครื่อง High-flow Nasal Oxygen สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ส่งมอบและติดตั้งให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 (ภายใต้โรงพยาบาลเจริญ​กรุง​ประชารักษ์) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับชาติครั้งนี้ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว
ขอบคุณภาพจากคณะวิศวฯ