มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
เครื่องซักผ้าอัจฉริยะจองคิวซักผ้าออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ การันตีรางวัลสิ่งประดิษฐ์
News Date17 ธันวาคม 2561
เครื่องซักผ้าอัจฉริยะจองคิวซักผ้าออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ การันตีรางวัลสิ่งประดิษฐ์  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม  ผลงานระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาด้านโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Mobile Application Web Application ประเภท IoT   เป็นระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะที่มี Web Application สำหรับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของระบบ  โดยภายใน Web Application ง่านต่อการใช้งาน เป็นระบบการจองคิวออนไลน์ผ่าน Mobile Application มาใช้ในการแก้ปัญหาการรอคิวของผู้ที่มาใช้บริการเครื่องซักผ้า และมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อใกล้เวลาที่จะถึงคิวที่ได้ใช้บริการ  รวมถึงการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่ได้คิวใช้บริการ แถมการชำระค่าบริการก็ยังสะดวก เพราะเลือกจ่ายผ่าน Mobile Application ได้อีกหนึ่งช่องทาง  นอกจากนี้ ระบบจัดการช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทันที  การจัดการของระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในด้านต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้งานบนเครื่องมือถือ เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ที่ใช้กันในชีวิตประจำ ตอบโจทย์สังคมยุคนี้ได้อย่างไม่ตกเทรนด์
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่มีเหรียญในการซักผ้า และจัดทำระบบจองคิวในการให้บริการเครื่องซักผ้าเพื่อลดปัญหาในการไปซักผ้าโดยที่ไม่รู้ว่าเครื่องซักผ้านั้นทำงานอยู่หรือไม่ และจัดทำ Web Application ให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบรายรับของบริการเครื่องซักผ้าได้ 
แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัย จะพบว่าการใช้เครื่องซักผ้าในปัจจุบันเป็นแบบหยอดเหรียญ มีส่วนสําคัญสําหรับบุคคลที่พักอาศัยในหอพักต่าง ๆ จะเกิดปัญหาขึ้นในส่วนของผู้ใช้ เช่น  ผู้ใช้งานไม่ได้เตรียมเหรียญมาในการใช้บริการเครื่องซักผ้า ผู้ใช้งานไม่ทราบว่าเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นมีการใช้งานอยู่หรือไม่ ปัญหาในการรอคิวของผู้ใช้บริการเครื่องซักผ้า และไม่รู้เวลาที่แน่นอนในการไปใช้บริการเครื่องซักผ้า และในส่วนของปัญหาเจ้าของกิจการเครื่องซักผ้าจะเป็นในส่วนของการที่เจ้าของกิจการไม่สามารถดูเงินที่มีทั้งหมดของเครื่องซักผ้าผ่านทางออนไลน์ได้  ดังนั้น ระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะนี้เป็นการนําเทคโนโลยี IoT เข้ามาแก้ปัญหาของผู้ใช้งานในเรื่องต่าง ๆ  ของบุคคลที่พักอาศัยในหอพัก โดยที่จะนําระบบการจองคิวออนไลน์ผ่าน Mobile Application มาใช้ในการแก้ปัญหาการรอคิวของผู้ที่มาใช้บริการเครื่องซักผ้า  ซึ่งระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถดูสถานะของเครื่องซักผ้าได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปดูเครื่องซักผ้าที่ต้องการซักว่าว่างหรือไม่
ลักษณะเด่นของงานวิจัย ระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ (1) ระบบจัดการเครื่องฯ มี Web Application สำหรับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของระบบโดยภายใน Web Application เช่น หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้  หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้งานผ่าน Application ของระบบจัดการเครื่อง หน้าจอการเพิ่มผู้ดูแลระบบ ฯลฯ  (2) ส่วนของ Mobile Application ที่จัดทำให้กับผู้ใช้งานในระบบจัดการเครื่องฯ เช่น หน้าจอ Login ผ่าน Facebook สำหรับผู้ใช้  หน้าจอแสดงรายการเครื่องฯ  สำหรับผู้ที่ต้องการจองเครื่องซักผ้าซึ่งในเมนูจะบอกไว้ ฯลฯ และ (3) อุปกรณ์ IoT  โดยนำ NODE MCU ไปเชื่อมต่อกับ Relay เพื่อที่จะรับค่าคำสั่งจากผู้ใช้เพื่อให้เครื่องฯ ทำงานและยังมีตัว Water Flow Sensor เพื่อวัดค่าน้ำและส่งไปยัง Web Application ให้กับเจ้าของกิจการ และยังมีบอร์ด PZEM004T เพื่อที่จะวัดปริมาณการใช้ไฟและส่งค่าไปยัง Firebase เพื่อส่งไปยัง Web Application ได้
          งานวิจัยสามารถเป็นต่อยอดในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับ หอพักนักศึกษาหรือตามโรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ได้เพราะว่า ระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะนี้ จะอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานมากกว่าระบบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทั่วไป ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการหาเหรียญมาใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถรู้ได้ว่าผ้าของตัวเองนั้นจะซักผ้าเสร็จเมื่อไหร่ ทำให้ประหยัดเวลาและเจ้าของกิจการสามารถที่ตรวจเช็ครายรับ - รายจ่ายของกิจการตัวเองได้ผ่าน Web Application รวมถึงการตรวจเช็คค่าน้ำ และค่าไฟ ของระบบจัดการเครื่องซักผ้าอัจฉริยะได้
          สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-7300-4 โทรสาร 0-3721-7317
 
ขวัญฤทัย  ข่าว-ภาพ