มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT SCHOLARSHIP 2020
News Date19 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษายื่นใบสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT SCHOLARSHIP 2020 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน ณ School of Computer Science and Systems Engineering มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเงื่อนไขการสมัครรับทุนและ Download เอกสารประกอบการสมัครได้ที่  https://qrgo.page.link/bVvE3 
ผู้ที่สนใจโปรดแจ้งความประสงค์การสมัครรับทุน พร้อมแนบไฟล์สแกนเอกสารประกอบการสมัคร มาที่อีเมล์ icc@op.kmutnb.ac.th  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยตั้งชื่อหัวข้อ Apply for MEXT SCHOLARSHIP 2020 + ชื่อและ เบอร์มือถือของผู้สมัคร นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อมูลวิธีการสมัคร มายื่นที่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง 1018 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563  ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังประเทศญี่ปุ่นให้ทันตามกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร.02-5552000 ต่อ 1024, 1026, 1023 หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.icc.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
เพ็ญพิชชา/ข้อมูล