มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
STRI จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
News Date07 พฤศจิกายน 2562
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2563 (KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (Grand Prize) จำนวน 1 รางวัล
การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. Innovative Student Projects (IS) 2. Innovative Ideas (ID) 3. Innovative Products (IP) ประเภท Innovative student Project  สำหรับรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่รางวัลชนะเลิศ  รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท  และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
ขอเชิญชวน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 (KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  สอบถามรายละเอียดที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1548, 1506 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stri.kmutnb.ac.th/innovation

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ