มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
Scoop สัมภาษณ์พิเศษ...นักศึกษาใหม่ วัยใส กับบ้านหลังใหม่สู่รั้วแสด-ดำ
News Date12 กรกฎาคม 2567
  นายนิติภูมิ เผ่าต๊ะใจ ชื่อเล่น “นิติ”ชั้นปีที่ 1   เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นหนุ่มเรียบร้อย ดูสุขุม  ผมจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่เลือกมาเรียน มจพ.  เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนแบบลงมือทำ ไม่ใช่แค่ภาคทฤษฎี การปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้ผมมีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน แถมพี่ ๆ ใน มจพ. ยังน่ารักมาก ๆ ด้วย คอยให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ

  น.ส วรพรรณ คมขำ ชื่อเล่น “พรรณ”  ชั้นปีที่ 1  เรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เรียนสายอาชีพมาตั้งแต่ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลุคสาวอาชีวะ สุดเท่ห์ ตอนแรกที่เข้าเรียนไม่แน่ว่าจะเรียนได้ไหมแต่เท่าที่ได้เรียน สนุกดีเน้นปฏิบัติถึงจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ก็คิดว่าชอบทางด้านนี้ เลยได้ต่อ ปวส. ภาคทวิภาคีเพราะว่าจะได้เรียนภาคทฤษฎี 1 ปีและฝึกงาน 1 ปี ในสาขาที่เลือกเข้าก็คือสาขาผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพราะคิดว่าน่าจะได้ประสบการ์ณที่ดีและมีทุนการศึกษาให้เรียนฟรีในระดับ ปวส. และปริญญาตรี แต่เมื่อเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้รู้สึกถึงความหลากหลายที่ดีเป็นความหลากหลายที่ดีทั้งนักศึกษาและอาจาร์ยที่มีความเป็นกันเองและมหาลัยเองก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่อาจจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด

   นายคณิต  เข็นนาท ชื่อเล่น  “ตี๋” ชั้นปีที่ 1 เรียนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. หน้าเข้ม ค่อนข้างสุขุม  จบการศึกษาจากอาชีวะชุมพร เมื่อมาอยู่ที่ มจพ. รู้สึก ดีใจ  รู้จักเพื่อน ๆ พี่ทุกคนน่ารัก   มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รู้จักมหาวิทยาลัยในด้านชื่อเสียง และการเรียนการสอนที่อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษา  และมีอาจารย์ที่ดูแลลูกศิษย์ทุกคนครับ
     
   น.ส.พิชาภรณ์  คุ้มทรัพย์  ชื่อเล่น เชียร์เบียร์  เรียนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จบจากโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตอนแรกอยากเรียนเกี่ยวกับวิศวะฯ แล้วแต่บังเอิญที่มา กิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE 2024 ของ มจพ. แล้วมีรุ่นพี่บอกคณะนี้สามารถต่อยอดได้หลากหลาย จึงยื่นพอร์ตแล้วมาเรียนที่ มจพ.  ช่วงแรก ๆ แอบคิดอยู่ว่าจะมีเพื่อนไหม!!!  พอได่เจอกันกับเพื่อน ทุกคนน่ารักเป็นกันเองมาก ๆ รู้สึกตื่นเต้น ชอบบรรยากาศ อาหารอร่อย อาจารย์ ทุกคนดูเป็นกันเองค่ะ
    
   นายอัครวินท์  อินตะสาร  ชื่อเล่น “ออเก็ท”  ชั้นปีที่ 1  สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. หนุ่มลุคสดใสร่าเริง คุยเก่ง จบมาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ทางโรงเรียนมีการแนะแนวเรียนต่อ สนใจเลือกเรียน มจพ. เพราะสนใจในสาขาที่ผมเลือกเรียนครับ สาขาเด่นและติดอันดับอันดับโลกด้วยครับ การเตรียมตัวเรื่องเรียนน้อย แต่่พอได้เปิดเทอมเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไร  อาจาร์ยก็เป็นกันเองมาก ๆ สอนเข้าใจได้ง่ายมาก ๆ ส่วนเพื่อนๆ ตอนแรกกผมก็คิดว่าจะไม่มีเพื่อนแล้ว!!! แต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ก็สบายใจมากเลยครับเพื่อน ๆน่ารักกันมาก ๆ เป็นกันเอง สนิทกันไวมากเลยครับคติประจำใจของผมก็คือ การเปิดรับสิ่งใหม่โดยที่ไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา
   
   น.ส.กัญญาลักษณ์  คลองโคน ชื่อเล่น “หยก” ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  ลุคนิ่งๆ เรียบร้อย จบจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม และได้เข้าศึกษาต่อที่ มจพ. ใน TCAS67 รอบที่ 2 สอบตรงข้อเขียน ความรู้สึก ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น  สถานที่สิ่งแวดล้อมดี และร่มรื่น มีบุคคลากรที่มีคุณภาพ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะ
   
   สิรภัทร  สุขนุ่ม ชื่อเล่น “แอ้ม” ชั้นปี1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  บุคลิกสดใสร่าเริง  ตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเมื่อทำงานใด ๆ ก็ตาม เข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี  จบการศึกษามาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทราบข่าวการรับสมัครเรียนต่อมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเลือกมาเรียนที่ มจพ.  เพราะมีคณะสาขาที่สนใจและตรงกับความต้องการในการศึกษาต่อ ซึ่งบรรยากาศภายใน มจพ. ก็น่าเรียน  ความประทับใจแรกที่กลายเป็นเฟรชชี่ ที่ก้าวสู่รั้ว แสด-ดำ รู้สึกประทับใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งปฐมนิเทศที่ทำให้รู้จักสถานที่ใน มจพ.มากขึ้น และกิจกรรมรับน้องของคณะที่ทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างสาขาและในสาขาเดียวกัน  คติประจำใจในการใช้ชีวิตคือ “ทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถ อย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำ เต็มที่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่
   
    มจพ. มีแนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567  ให้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย ในวันราชการ (จันทร์ศุกร์) เวลา 14.00-19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป  มจพ. มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่น้อง เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย กิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะ เป็นกิจกรรมที่ทำความรู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ ในสาขาเกิดความสนิทสนมกันและทำให้เกิดความรักระหว่างเพื่อน อย่างไรก็ตามกิจกรรมถัดไป คือ พิธีงานไหว้ครู ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567  และพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2567 เพราะหลังนี้แล้วนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องสนใจการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะชีวิตมหาวิทยาลัยต้องมีความรับผิดชอบ ต้องขยัน และมีวินัยในตัวเองนะคะน้อง ๆ  
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ