มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ข่าวในหนังสือพิมพ์
หน้าแรก > ข่าวในหนังสือพิมพ์ > ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล จาก มจพ. รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล จาก มจพ. รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

News Date08 เมษายน 2563