มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > วิจัยและบริการวิชาการ > ผลงานวิจัยเด่น > ผลงานวิจัยทังหมด > ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)
ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)
News Date05 มิถุนายน 2562

ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)

 

     ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำแบบมีสายเพื่อใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม  โดยโครงการความร่วมมือกับ ปตท. สผ. และ เครือข่ายวิจัยพัฒนา ประดอบด้วย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

    มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานด้วยการพัฒนาระบบโซนาร์หรือเครื่องส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง เพื่อสำรวจสิ่งกีดขวางใต้น้ำ  มีระบบควบคุมเสถียรภาพเพื่อให้ยานยนต์ทำงานอย่างสมดุล มีระบบกล้องบันทึกภาพนิ่ง และกล้องบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงและระบบสื่อสารกลับมายังคอมพิวเตอร์ควบคุมบนเรือ  จากการทดสอบการทำงานในทะเลจริงสามารถทำงานได้ที่ระดับความลึก 60 เมตร สามารถทำงานได้นาน 5 ชั่วโมงโดยการเก็บภาพแบบต่อเนื่อง

 

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/CASMETH/