มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > วิจัยและบริการวิชาการ > ผลงานวิจัยเด่น > ผลงานวิจัยทังหมด > เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
News Date18 มิถุนายน 2562

เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ


 

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์ใบลานถูกจารึกข้อมูลอันมีคุณค่าเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ชนรุ่นหลัง การอนุรักษ์ให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลช่วยให้ข้อมูลยังคงอยู่ก่อนสูยหายไปพร้อมกับความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน ปัจจุบันการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานดำเนินการโดยการจัดเรียงแผ่นคัมภีร์ใบลานบนแผ่นพื้นผิวเรียบ แล้วถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 นาที/ภาพ ดังนั้นจึงทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมาก ทำให้การดำเนินการอนุรักษ์ทำได้ช้า

          คณะวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาเครื่องเพื่อช่วยจับยึด และพลิกคัมภีร์ใบลานเพื่อช่วยให้การอนุรักษ์ทำได้เร็วขึ้น และลดเวลาการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล เครื่องถูกออกแบบให้ทำงานโดยการเลื่อนแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าสู่ชุดพลิกทีละแผ่น หลังจากนั้นจะมีกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานให้แนบกับพื้น แล้วจึงถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วแผ่นคัมภีร์ใบลานจะถูกเลื่อนออกทีละแผ่น จากนั้นคัมภีร์ใบลานแผ่นใหม่จะถูกเลื่อนเข้ามา เครื่องจะทำงานต่อเนื่องจนหมดกอง
          เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลที่ถูกออกแบบสมบูรณ์แล้ว ถูกนำไปวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อทดสอบความแข็งแรงของโครงเครื่องโดยเลือกวัสดุโครงสร้างเป็นอลูมิเนียม พบว่าโครงสร้างมีความแข็งแรง โดยเมื่อมีแรงประมาณ 300 นิวตัวกระทำลงบนโครงเครื่องมีการเสียรูปของโครงสร้าง 0.62 มิลลิเมตร ขณะที่เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลใช้เวลา 35 วินาที/ภาพ ภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลมีความชัดเจนสามารถนำไปจัดเก็บเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่

sunthornsitti@gmail.com