มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > Research_backup > Research Article > หัวก๊อกน้ำประหยัดน้ำแบบแผ่นเหรียญกลม
หัวก๊อกน้ำประหยัดน้ำแบบแผ่นเหรียญกลม
News Date24 ตุลาคม 2561

หัวก๊อกน้ำประหยัดน้ำแบบแผ่นเหรียญกลม ด้านบนมีเกลียวขนาดและชนิดเดียวกับก๊อกน้ำเดิมทั่วไปสามารถใส่แทนก๊อกน้ำเดิมได้สะดวก ตัวเรือนก๊อกน้ำเป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีวัสดุเป็นแผ่นเหรียญกลมและยางโอริงรองรับ โดยแผ่นเหรียญกลมจะมีน้ำหนักของตัวเองรวมกับก้านโลหะและแป้นครึ่งทรงกลม ถ้ามีแรงดันของน้ำด้วยจะยิ่งทำให้แผ่นเหรียญกลมและยางโอริงสัมผัสกันแน่นมากขึ้น เมื่อต้องการใช้น้ำให้ใช้มือดันแป้นครึ่งทรงกลมให้ลอยขึ้นน้ำก็จะไหลออกมาผ่านรูที่เจาะไว้ เมื่อเอามือออกปล่อยให้ชุดแป้นครึ่งทรงกลมเคลื่อนที่ลงมาแผ่นเหรียญกลมสัมผัสกับยางโอริงน้ำก็จะหยุดไหล จะช่วยในการแก้ปัญหาการเปิดก๊อกน้ำค้างไว้ สามารถป้องกันการสูญเสียของทรัพยากรน้ำได้
 

  •  ชื่อผู้ประดิษฐ์   ผศ.บุญมี บุญยะผลานันท์
  •  หน่วยงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  •  เบอร์โทรภายใน   02-555-2000 ต่อ 1516
  •  Email   boonmee@yahoo.com