มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศ เรื่องขอเงินคืน ครั้งที่ 1,2 และ 3 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่องขอเงินคืน ครั้งที่ 1,2 และ 3 ปีการศึกษา 2562
News Date30 กันยายน 2562
สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ที่สำรองจ่ายค่าเทอม ตามรายชื่อในประกาศเท่านั้น
สามารถเขียนคำร้องขอรับเงินคืน และส่งเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หากผู้กู้ยืมฯไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดนั้น ทางกองคลังจะโอนเงินคืนให้ธนาคาร
เพื่อชำระหนี้ให้ผู้กู้ยืมต่อไป
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A8_kmutnb-218517321538340/